Decal trong Xem thêm
Decal trong

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, có thể nhìn xuyên thấu qua 2 mặt. Khi bóc không để lại keo dính lại trên sản phẩm. Tiết kiệm chi phí thay thế cho các công nghệ in ấn, ép chuyển nhiệt lên sản phẩm. Gói in nhanh từ 2-3 ngày. Gói tiết […]

Giá: ₫
Decal trong

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, có thể nhìn xuyên thấu qua 2 mặt. Khi bóc không để lại keo dính lại trên sản phẩm. Tiết kiệm chi phí thay thế cho các công nghệ in ấn, ép chuyển nhiệt lên sản phẩm. Gói in nhanh từ 2-3 ngày. Gói tiết […]

Giá: ₫
Decal trong

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, có thể nhìn xuyên thấu qua 2 mặt. Khi bóc không để lại keo dính lại trên sản phẩm. Tiết kiệm chi phí thay thế cho các công nghệ in ấn, ép chuyển nhiệt lên sản phẩm. Gói in nhanh từ 2-3 ngày. Gói tiết […]

Giá: ₫
Decal trong

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, có thể nhìn xuyên thấu qua 2 mặt. Khi bóc không để lại keo dính lại trên sản phẩm. Tiết kiệm chi phí thay thế cho các công nghệ in ấn, ép chuyển nhiệt lên sản phẩm. Gói in nhanh từ 2-3 ngày. Gói tiết […]

Giá: ₫
Decal trong

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, có thể nhìn xuyên thấu qua 2 mặt. Khi bóc không để lại keo dính lại trên sản phẩm. Tiết kiệm chi phí thay thế cho các công nghệ in ấn, ép chuyển nhiệt lên sản phẩm. Gói in nhanh từ 2-3 ngày. Gói tiết […]

Giá: ₫
Decal trong

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, có thể nhìn xuyên thấu qua 2 mặt. Khi bóc không để lại keo dính lại trên sản phẩm. Tiết kiệm chi phí thay thế cho các công nghệ in ấn, ép chuyển nhiệt lên sản phẩm. Gói in nhanh từ 2-3 ngày. Gói tiết […]

Giá: ₫
Decal trong

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, có thể nhìn xuyên thấu qua 2 mặt. Khi bóc không để lại keo dính lại trên sản phẩm. Tiết kiệm chi phí thay thế cho các công nghệ in ấn, ép chuyển nhiệt lên sản phẩm. Gói in nhanh từ 2-3 ngày. Gói tiết […]

Giá: ₫
Decal trong

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, có thể nhìn xuyên thấu qua 2 mặt. Khi bóc không để lại keo dính lại trên sản phẩm. Tiết kiệm chi phí thay thế cho các công nghệ in ấn, ép chuyển nhiệt lên sản phẩm. Gói in nhanh từ 2-3 ngày. Gói tiết […]

Giá: ₫
Decal nhựa Xem thêm
Decal nhựa (decal sữa)

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, nền trắng sữa không xuyên thấu. Khi bóc không để lại keo dính lại trên sản phẩm. Gói in nhanh từ 2-3 ngày (kể từ ngày chốt maket & đặt cọc)

Giá: ₫
Decal nhựa (decal sữa)

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, nền trắng sữa không xuyên thấu. Khi bóc không để lại keo dính lại trên sản phẩm. Gói in nhanh từ 2-3 ngày (kể từ ngày chốt maket & đặt cọc)

Giá: ₫
Decal nhựa (decal sữa)

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, nền trắng sữa không xuyên thấu. Khi bóc không để lại keo dính lại trên sản phẩm. Gói in nhanh từ 2-3 ngày (kể từ ngày chốt maket & đặt cọc)

Giá: ₫
Decal nhựa (decal sữa)

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, nền trắng sữa không xuyên thấu. Khi bóc không để lại keo dính lại trên sản phẩm. Gói in nhanh từ 2-3 ngày (kể từ ngày chốt maket & đặt cọc)

Giá: ₫
Decal nhựa (decal sữa)

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, nền trắng sữa không xuyên thấu. Khi bóc không để lại keo dính lại trên sản phẩm. Gói in nhanh từ 2-3 ngày (kể từ ngày chốt maket & đặt cọc)

Giá: ₫
Decal nhựa (decal sữa)

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, nền trắng sữa không xuyên thấu. Khi bóc không để lại keo dính lại trên sản phẩm. Gói in nhanh từ 2-3 ngày (kể từ ngày chốt maket & đặt cọc)

Giá: ₫
Decal nhựa (decal sữa)

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, nền trắng sữa không xuyên thấu. Khi bóc không để lại keo dính lại trên sản phẩm. Gói in nhanh từ 2-3 ngày (kể từ ngày chốt maket & đặt cọc)

Giá: ₫
Decal nhựa (decal sữa)

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, nền trắng sữa không xuyên thấu. Khi bóc không để lại keo dính lại trên sản phẩm. Gói in nhanh từ 2-3 ngày (kể từ ngày chốt maket & đặt cọc)

Giá: ₫
Decal giấy Xem thêm
Decal giấy

Kháng nước song ko thể bảo quản lâu ở môi trường nhiệt độ thấp, độ ẩm cao. Có thể cán thêm 1 lớp nilon bảo vệ, tăng cường khả năng chống nước, xé ko rách. Giá thành thấp, ứng dụng đa dạng trên các sản phẩm. Hiển thị tương đồng với decal nhựa, song khi […]

Giá: ₫
Decal giấy

Kháng nước song ko thể bảo quản lâu ở môi trường nhiệt độ thấp, độ ẩm cao. Có thể cán thêm 1 lớp nilon bảo vệ, tăng cường khả năng chống nước, xé ko rách. Giá thành thấp, ứng dụng đa dạng trên các sản phẩm. Hiển thị tương đồng với decal nhựa, song khi […]

Giá: ₫
Decal giấy

Kháng nước song ko thể bảo quản lâu ở môi trường nhiệt độ thấp, độ ẩm cao. Có thể cán thêm 1 lớp nilon bảo vệ, tăng cường khả năng chống nước, xé ko rách. Giá thành thấp, ứng dụng đa dạng trên các sản phẩm. Hiển thị tương đồng với decal nhựa, song khi […]

Giá: ₫
Decal giấy

Kháng nước song ko thể bảo quản lâu ở môi trường nhiệt độ thấp, độ ẩm cao. Có thể cán thêm 1 lớp nilon bảo vệ, tăng cường khả năng chống nước, xé ko rách. Giá thành thấp, ứng dụng đa dạng trên các sản phẩm. Hiển thị tương đồng với decal nhựa, song khi […]

Giá: ₫
Decal giấy

Kháng nước song ko thể bảo quản lâu ở môi trường nhiệt độ thấp, độ ẩm cao. Có thể cán thêm 1 lớp nilon bảo vệ, tăng cường khả năng chống nước, xé ko rách. Giá thành thấp, ứng dụng đa dạng trên các sản phẩm. Hiển thị tương đồng với decal nhựa, song khi […]

Giá: ₫
Decal giấy

Kháng nước song ko thể bảo quản lâu ở môi trường nhiệt độ thấp, độ ẩm cao. Có thể cán thêm 1 lớp nilon bảo vệ, tăng cường khả năng chống nước, xé ko rách. Giá thành thấp, ứng dụng đa dạng trên các sản phẩm. Hiển thị tương đồng với decal nhựa, song khi […]

Giá: ₫
Decal giấy

Kháng nước song ko thể bảo quản lâu ở môi trường nhiệt độ thấp, độ ẩm cao. Có thể cán thêm 1 lớp nilon bảo vệ, tăng cường khả năng chống nước, xé ko rách. Giá thành thấp, ứng dụng đa dạng trên các sản phẩm. Hiển thị tương đồng với decal nhựa, song khi […]

Giá: ₫
Decal giấy

Kháng nước song ko thể bảo quản lâu ở môi trường nhiệt độ thấp, độ ẩm cao. Có thể cán thêm 1 lớp nilon bảo vệ, tăng cường khả năng chống nước, xé ko rách. Giá thành thấp, ứng dụng đa dạng trên các sản phẩm. Hiển thị tương đồng với decal nhựa, song khi […]

Giá: ₫
Decal kraft Xem thêm
Decal kraft

Mang đậm nét tinh tế, cổ điển và sang trọng. Được nhiều chủ shop bán hàng handmade ưa chuộng. Có độ sần nhẹ, độ bám dính cao. In nhanh, có thể đáp ứng nhu cầu cần lấy gấp của khách hàng.

Giá: ₫
Decal kraft

Mang đậm nét tinh tế, cổ điển và sang trọng. Được nhiều chủ shop bán hàng handmade ưa chuộng. Có độ sần nhẹ, độ bám dính cao. In nhanh, có thể đáp ứng nhu cầu cần lấy gấp của khách hàng.

Giá: ₫
Decal kraft

Mang đậm nét tinh tế, cổ điển và sang trọng. Được nhiều chủ shop bán hàng handmade ưa chuộng. Có độ sần nhẹ, độ bám dính cao. In nhanh, có thể đáp ứng nhu cầu cần lấy gấp của khách hàng.

Giá: ₫
Decal kraft

Mang đậm nét tinh tế, cổ điển và sang trọng. Được nhiều chủ shop bán hàng handmade ưa chuộng. Có độ sần nhẹ, độ bám dính cao. In nhanh, có thể đáp ứng nhu cầu cần lấy gấp của khách hàng.

Giá: ₫
Decal kraft

Mang đậm nét tinh tế, cổ điển và sang trọng. Được nhiều chủ shop bán hàng handmade ưa chuộng. Có độ sần nhẹ, độ bám dính cao. In nhanh, có thể đáp ứng nhu cầu cần lấy gấp của khách hàng.

Giá: ₫
Decal kraft

Mang đậm nét tinh tế, cổ điển và sang trọng. Được nhiều chủ shop bán hàng handmade ưa chuộng. Có độ sần nhẹ, độ bám dính cao. In nhanh, có thể đáp ứng nhu cầu cần lấy gấp của khách hàng.

Giá: ₫
Decal kraft

Mang đậm nét tinh tế, cổ điển và sang trọng. Được nhiều chủ shop bán hàng handmade ưa chuộng. Có độ sần nhẹ, độ bám dính cao. In nhanh, có thể đáp ứng nhu cầu cần lấy gấp của khách hàng.

Giá: ₫
Decal kraft

Mang đậm nét tinh tế, cổ điển và sang trọng. Được nhiều chủ shop bán hàng handmade ưa chuộng. Có độ sần nhẹ, độ bám dính cao. In nhanh, có thể đáp ứng nhu cầu cần lấy gấp của khách hàng.

Giá: ₫
Decal thiếc Xem thêm
Decal thiếc

Sử dụng nhiều trong việc quảng cáo, ghi thông số kỹ thuật hdsd các loại máy.

Giá: ₫
Decal thiếc

Sử dụng nhiều trong việc quảng cáo, ghi thông số kỹ thuật hdsd các loại máy.

Giá: ₫
Decal thiếc

Sử dụng nhiều trong việc quảng cáo, ghi thông số kỹ thuật hdsd các loại máy.

Giá: ₫
Decal thiếc

Sử dụng nhiều trong việc quảng cáo, ghi thông số kỹ thuật hdsd các loại máy.

Giá: ₫
Decal thiếc

Sử dụng nhiều trong việc quảng cáo, ghi thông số kỹ thuật hdsd các loại máy.

Giá: ₫
Decal thiếc

Sử dụng nhiều trong việc quảng cáo, ghi thông số kỹ thuật hdsd các loại máy.

Giá: ₫
Decal thiếc

Sử dụng nhiều trong việc quảng cáo, ghi thông số kỹ thuật hdsd các loại máy.

Giá: ₫
Decal thiếc

Sử dụng nhiều trong việc quảng cáo, ghi thông số kỹ thuật hdsd các loại máy.

Giá: ₫
Decal vải Xem thêm
Decal vải

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, nền trắng sữa có độ sần của vải.

Giá: ₫
Decal vải

Khả năng chống nước, bám dính cao, xé ko rách, nền trắng sữa có độ sần của vải.

Giá: ₫
Tem vỡ bảo hành Xem thêm
Tem 7 màu chống giả

Màu sắc có thể biến đổi theo từng góc nhìn khác nhau. Khả năng chống giả cao, khó làm nhái. Màu sắc tươi sáng, hấp dẫn, lung linh với 7 màu tựa như cầu vồng bảy sắc.

Giá: ₫
Tem 7 màu chống giả

Màu sắc có thể biến đổi theo từng góc nhìn khác nhau. Khả năng chống giả cao, khó làm nhái. Màu sắc tươi sáng, hấp dẫn, lung linh với 7 màu tựa như cầu vồng bảy sắc.

Giá: ₫
Tem 7 màu chống giả

Màu sắc có thể biến đổi theo từng góc nhìn khác nhau. Khả năng chống giả cao, khó làm nhái. Màu sắc tươi sáng, hấp dẫn, lung linh với 7 màu tựa như cầu vồng bảy sắc.

Giá: ₫
Tem 7 màu chống giả

Màu sắc có thể biến đổi theo từng góc nhìn khác nhau. Khả năng chống giả cao, khó làm nhái. Màu sắc tươi sáng, hấp dẫn, lung linh với 7 màu tựa như cầu vồng bảy sắc.

Giá: ₫
Tem vỡ (tem bảo hành)

Là loại tem có giá trị như một lời cam kết hay một sự đảm bảo về sản phẩm. Sử dụng nhiều trong việc chống hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

Giá: ₫
Tem vỡ (tem bảo hành)

Là loại tem có giá trị như một lời cam kết hay một sự đảm bảo về sản phẩm. Sử dụng nhiều trong việc chống hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

Giá: ₫
Tem vỡ (tem bảo hành)

Là loại tem có giá trị như một lời cam kết hay một sự đảm bảo về sản phẩm. Sử dụng nhiều trong việc chống hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

Giá: ₫
Tem vỡ (tem bảo hành)

Là loại tem có giá trị như một lời cam kết hay một sự đảm bảo về sản phẩm. Sử dụng nhiều trong việc chống hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

Giá: ₫
Tem 7 màu chống giả Xem thêm
Tem 7 màu chống giả

Màu sắc có thể biến đổi theo từng góc nhìn khác nhau. Khả năng chống giả cao, khó làm nhái. Màu sắc tươi sáng, hấp dẫn, lung linh với 7 màu tựa như cầu vồng bảy sắc.

Giá: ₫
Tem 7 màu chống giả

Màu sắc có thể biến đổi theo từng góc nhìn khác nhau. Khả năng chống giả cao, khó làm nhái. Màu sắc tươi sáng, hấp dẫn, lung linh với 7 màu tựa như cầu vồng bảy sắc.

Giá: ₫
Tem 7 màu chống giả

Màu sắc có thể biến đổi theo từng góc nhìn khác nhau. Khả năng chống giả cao, khó làm nhái. Màu sắc tươi sáng, hấp dẫn, lung linh với 7 màu tựa như cầu vồng bảy sắc.

Giá: ₫
Tem 7 màu chống giả

Màu sắc có thể biến đổi theo từng góc nhìn khác nhau. Khả năng chống giả cao, khó làm nhái. Màu sắc tươi sáng, hấp dẫn, lung linh với 7 màu tựa như cầu vồng bảy sắc.

Giá: ₫
Tem 7 màu chống giả

Màu sắc có thể biến đổi theo từng góc nhìn khác nhau. Khả năng chống giả cao, khó làm nhái. Màu sắc tươi sáng, hấp dẫn, lung linh với 7 màu tựa như cầu vồng bảy sắc.

Giá: ₫
Tem 7 màu chống giả

Màu sắc có thể biến đổi theo từng góc nhìn khác nhau. Khả năng chống giả cao, khó làm nhái. Màu sắc tươi sáng, hấp dẫn, lung linh với 7 màu tựa như cầu vồng bảy sắc.

Giá: ₫
Tem 7 màu chống giả

Màu sắc có thể biến đổi theo từng góc nhìn khác nhau. Khả năng chống giả cao, khó làm nhái. Màu sắc tươi sáng, hấp dẫn, lung linh với 7 màu tựa như cầu vồng bảy sắc.

Giá: ₫
Tem 7 màu chống giả

Màu sắc có thể biến đổi theo từng góc nhìn khác nhau. Khả năng chống giả cao, khó làm nhái. Màu sắc tươi sáng, hấp dẫn, lung linh với 7 màu tựa như cầu vồng bảy sắc.

Giá: ₫
Decal phản quang Xem thêm
Decal phản quang

Có khả năng phát sáng trong đêm tối khi được ánh sáng đèn chiếu vào.

Giá: ₫
Decal phản quang

Có khả năng phát sáng trong đêm tối khi được ánh sáng đèn chiếu vào.

Giá: ₫
Decal phản quang

Có khả năng phát sáng trong đêm tối khi được ánh sáng đèn chiếu vào.

Giá: ₫
Decal phản quang

Có khả năng phát sáng trong đêm tối khi được ánh sáng đèn chiếu vào.

Giá: ₫
Decal dạ quang Xem thêm
Decal dạ quang

Hấp thụ ánh sáng vào ban ngày hoặc ánh sáng điện, phát sáng trong bóng tối.

Giá: ₫
Decal dạ quang

Hấp thụ ánh sáng vào ban ngày hoặc ánh sáng điện, phát sáng trong bóng tối.

Giá: ₫
Sản phẩm cao cấp Xem thêm
Sản phẩm cao cấp

Tem trong ép nhũ vàng tinh tế & sang trọng. Tem trong ép nhũ bạc tinh tế & sang trọng. Tem trong in màu trắng đơn giản mà cực kỳ ấn tượng.

Giá: ₫
Sản phẩm cao cấp

Tem trong ép nhũ vàng tinh tế & sang trọng. Tem trong ép nhũ bạc tinh tế & sang trọng. Tem trong in màu trắng đơn giản mà cực kỳ ấn tượng.

Giá: ₫
Sản phẩm cao cấp

Tem trong ép nhũ vàng tinh tế & sang trọng. Tem trong ép nhũ bạc tinh tế & sang trọng. Tem trong in màu trắng đơn giản mà cực kỳ ấn tượng.

Giá: ₫
Sản phẩm cao cấp

Tem trong ép nhũ vàng tinh tế & sang trọng. Tem trong ép nhũ bạc tinh tế & sang trọng. Tem trong in màu trắng đơn giản mà cực kỳ ấn tượng.

Giá: ₫
Sản phẩm cao cấp

Tem trong ép nhũ vàng tinh tế & sang trọng. Tem trong ép nhũ bạc tinh tế & sang trọng. Tem trong in màu trắng đơn giản mà cực kỳ ấn tượng.

Giá: ₫
Sản phẩm cao cấp

Tem trong ép nhũ vàng tinh tế & sang trọng. Tem trong ép nhũ bạc tinh tế & sang trọng. Tem trong in màu trắng đơn giản mà cực kỳ ấn tượng.

Giá: ₫
Sản phẩm cao cấp

Tem trong ép nhũ vàng tinh tế & sang trọng. Tem trong ép nhũ bạc tinh tế & sang trọng. Tem trong in màu trắng đơn giản mà cực kỳ ấn tượng.

Giá: ₫
Sản phẩm cao cấp

Tem trong ép nhũ vàng tinh tế & sang trọng. Tem trong ép nhũ bạc tinh tế & sang trọng. Tem trong in màu trắng đơn giản mà cực kỳ ấn tượng.

Giá: ₫
Sản Phẩm Mới Nhất
Sản phẩm cao cấp

Tem trong ép nhũ vàng tinh tế & sang trọng. Tem trong ép nhũ bạc tinh tế & sang trọng. Tem trong in màu trắng đơn giản mà cực kỳ ấn tượng.

Giá: ₫
Sản phẩm cao cấp

Tem trong ép nhũ vàng tinh tế & sang trọng. Tem trong ép nhũ bạc tinh tế & sang trọng. Tem trong in màu trắng đơn giản mà cực kỳ ấn tượng.

Giá: ₫
Sản phẩm cao cấp

Tem trong ép nhũ vàng tinh tế & sang trọng. Tem trong ép nhũ bạc tinh tế & sang trọng. Tem trong in màu trắng đơn giản mà cực kỳ ấn tượng.

Giá: ₫
Sản phẩm cao cấp

Tem trong ép nhũ vàng tinh tế & sang trọng. Tem trong ép nhũ bạc tinh tế & sang trọng. Tem trong in màu trắng đơn giản mà cực kỳ ấn tượng.

Giá: ₫
Sản phẩm cao cấp

Tem trong ép nhũ vàng tinh tế & sang trọng. Tem trong ép nhũ bạc tinh tế & sang trọng. Tem trong in màu trắng đơn giản mà cực kỳ ấn tượng.

Giá: ₫
Sản phẩm cao cấp

Tem trong ép nhũ vàng tinh tế & sang trọng. Tem trong ép nhũ bạc tinh tế & sang trọng. Tem trong in màu trắng đơn giản mà cực kỳ ấn tượng.

Giá: ₫
Sản phẩm cao cấp

Tem trong ép nhũ vàng tinh tế & sang trọng. Tem trong ép nhũ bạc tinh tế & sang trọng. Tem trong in màu trắng đơn giản mà cực kỳ ấn tượng.

Giá: ₫
Sản phẩm cao cấp

Tem trong ép nhũ vàng tinh tế & sang trọng. Tem trong ép nhũ bạc tinh tế & sang trọng. Tem trong in màu trắng đơn giản mà cực kỳ ấn tượng.

Giá: ₫